Wójt Gminy Przemęt zaprasza na gminne obchody Dnia Niepodległości.

11:00 – Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę,
12:00 – przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji, gości i mieszkańców w towarzystwie orkiestry dętej pod pomnik na Rynek im. ks. Mojżykiewicza,
12:15
– część oficjalna Święta Niepodległości przy pomniku
– wystąpienie Wójta Gminy Przemęt, Janusza Frąckowiaka
– krótki rys historyczny przedstawi Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie, Antoni Fornalski
– poświęcenie i wręczenie pamiątkowych medali „Powstaniec Wielkopolski” przedstawicielom rodzin powstańczych

Serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe, mieszkańców i gości do udziału w obchodach.

Wójt Gminy Przemęt zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców i instytucji Gminy Przemęt o godne uczczenie Narodowego Święta Niepodległości i wywieszenie w dniu 11 listopada flag narodowych.
Dajmy w ten sposób wyraz naszym patriotycznym uczuciom i okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.

Organizatorzy:
Gmina Przemęt
Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkoposlkiego w Przemęcie
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie
Zespół Szkół w Buczu
Rada Sołecka Przemęt