Gmina Przemęt , informuje, że od 1 listopada 2019 roku wszystkie płatności dokonywane przez Gminę Przemęt oraz jej jednostki organizacyjne na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności ( split payment ).

Art. 108a. ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że „ podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”.

W celu dochowania należytej staranności przy realizacji transakcji, tym samym dla bezpieczeństwa podatku VAT Gmina Przemęt podjęła decyzję o stosowaniu podzielonej płatności uwzględniając zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Przemęt będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki firmowe znajdujące się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  i przywróconych do rejestru VAT  tzw. „białej liście”.

 

 

Informację przygotowała:

Katarzyna Rosolska