Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Przemęt.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy spełnione zostaną  wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o przyznanie środków na realizację programu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Przemęt, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag,  o wypełnienie załączonego formularza do dnia 15 listopada 2019 r.

Formularz można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 15), w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (pok. nr 12) bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

Formularz można pobrać ze strony internetowej:

lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt (pok. nr 15).

Szczegółowe informację można uzyskać osobiście w Związku Międzygminnym „Obra” , Berzyna 6 tel. 68 347 42 70, 722 363 664 lub e-mail: zmobra [at] wolsztyn.pl .

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.

Przewodniczący Zarządu Związku „OBRA”                                Wójt Gminy Przemęt

Krzysztof Piasek                                                               Janusz Frąckowiak


Oświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych