Rozpoczęto prace związane z ociepleniem budynku sali wiejskiej w miejscowości Kaszczor. Prace zgodnie z podpisaną umową mają zakończyć się do połowy grudnia bieżącego roku.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu miejsca prowadzonych prac.

Informację przygotował:

Michał Skrzydlewski