Wójt Gminy Przemęt podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Nowa Wieś.

Wykaz działek Nowa Wieś