Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak zwrócił się z prośbą do Posła Krzysztofa Paszyka o  interwencję poselską do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przeciwdziałania przeniesieniu wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren powiatu wolsztyńskiego i województwa wielkopolskiego. W dniu 25 listopada 2019 roku wpłynęła odpowiedź Posła na prośbę Wójta, której treść udostępniamy w niniejszym artykule. Poseł Paszyk załączył również treść odpowiedzi na jego interpelację skierowaną do Jana Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zagrożenia afrykańskim pomorem świń dla hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce.

Pismo przewodnie Sz. P. Janusz Frąckowiak

Interpelacja – ASF 25.11.2019 r.
Interwencja Poselska ASF 25.11.2019 r.