Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Kierownik Biura Powiatowego w Wolsztynie przekazuje informację

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego przypadków wirusa ASF u dzików na terenie całego naszego powiatu wyznaczono strefę ochronna żółtą w związku z powyższym:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie IRZ (Dz. U. 2019 poz. 1149) :

 – art.12 ust. 3a w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

– art.20 ust. 2c przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2 pkt1, w terminie 2dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

Komunikat BP ARiMR w Wolsztynie

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors