Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy

ZARZĄDZENIE NR 94.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

1. Ogłasza się nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się regulamin naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages