W dniu 15 listopada 2019 roku dokonano odbioru zadania pn. Utwardzenie ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w m. Kaszczor. Wykonawcą robót była firma: ZPHU “KRUBET” Jan Kruk Nowa Wieś ul. Przemęcka 10. Wybudowano drogę z kostki betonowej o długości 199 m wraz z odwodnieniem. Wartość wykonanych prac to kwota brutto 193 809,99 zł. Na powyższą drogę Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na poprawę jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 44 775,00 zł.