W dniu 13. 11. 2019 r. w Urzędzie Gminy Przemęt podpisano umowę na realizację zadania
którego przedmiotem jest : „Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego
chodnika w miejscowości Siekówko”.  Wykonawcą w/w zadania jest firma BRUKARSTOW- HC
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA Henryk Cieplik reprezentowana przez Panią Katarzynę
Mocek.
W imieniu Gminy Przemęt umowę podpisał Zastępca Wójta Gminy Przemęt Waldemar Kalitka
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Przemęt Bożeny Ćwiklińskiej.

 

Informację przygotowała: Sylwia Szaranek