W dniu 7 listopada gośćmi  Wójta Gminy Przemęt byli Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk wraz z zastępcą Agnieszką Głyżewską – Klofik oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu Panią Anną Piekarską. Spotkanie miało na celu poznanie zasad funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym stała się gmina. Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak wraz z zastępcą Waldemarem Kalitką przekazali cenne uwagi co do prowadzenia tego typu placówek.