Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

Ogłoszenie o przetargu