DEKLARACJE PODATKOWE NA 2020 R.

Przypominamy o terminach złożenia rocznych deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości na 2020 r. na NOWYCH FORMULARZACH obowiązujących od 1 lipca 2019 r. Przypominamy również o złożeniu rocznych deklaracjach na podatek od środków transportowych na formularzach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Formularze i stawki podatkowe na 2020 r. dostępne są na stronie pod pozycją Podatki i opłaty lokalne:

DEKLARACJE NA PODATEK ROLNY (osoby prawne, jednostki organizacyjne) – do dnia 15.01.2020 r.

Deklaracja na podatek rolny oraz załączniki określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105)

DR-1    Deklaracja na podatek rolny

ZIR-1   Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2   Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DEKLARACJE NA PODATEK LEŚNY (osoby prawne, jednostki organizacyjne)  – do dnia 15.01.2020 r.

Deklaracja na podatek leśny oraz załączniki określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126).

DL-1    Deklaracja na podatek leśny

ZIL-1   Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2   Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DEKLARACJE NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (osoby prawne, jednostki organizacyjne) – do dnia 31.01.2020 r.

Deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączniki określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104),

DN-1   Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZIN-1   Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DEKLARACJE NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (osoby fizyczne, osoby prawne) – do dnia 15.02.2020 r.

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od środków (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2018 r., poz. 2436),

DT-1    Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

Powyższe deklaracje podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.