Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Przemęt.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego pdf

Wzór oferty realizacji zadania publicznego docx