W dniu 14 stycznia 2020 r. w Mochach odbyły się obrady Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemęcie. Tematem przewodnim było podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Przemęt oraz przyjęcie sprawozdania za rok 2019. Ponadto poruszono sprawy bieżące, w tym plan działań oraz imprez strażackich na rok 2020. Na zakończenie obrad podsumowano współzawodnictwo pomiędzy jednostkami OSP z terenu Gminy Przemęt oraz wręczono dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych edycjach współzawodnictwa OSP.