Dnia 3 lutego 2020 roku Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie Barbarą Ścigałą uczestniczyli w konferencji podsumowującej rządowe programy społeczne, która odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Konferencja poświęcona była programom realizowanym przez Rząd przy współpracy samorządów gminnych i powiatowych, zorientowanym na wsparcie rodziny, będącej w centrum obecnej polityki społecznej.

W spotkaniu z samorządowcami uczestniczyli Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz Wicewojewodowie Aneta Niestrawska i Maciej Bieniek.

Podczas konferencji Minister Marlena Maląg wręczyła wielkopolskim samorządom promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „MALUCH +”

Warto wspomnieć, że Gmina Przemęt w 2019 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu Dzienny Dom Senior + (Błotnica), Klub Senior  + (Kaszczor) oraz Maluch + 2019 ( moduł 1).