Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kościan z siedzibą w Kurzej Górze, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych własności
Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan – zestawienie gruntów wg pakietów oraz mapy gruntów wg pakietów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie Nadleśnictwa Kościan