Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji szkolnej na rok 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać w poszczególnych placówkach oświatowych
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.