Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Gmina Przemęt poszukuje osoby na stanowisko opiekuna świetlicy

Gmina Przemęt poszukuje osoby na stanowisko opiekuna świetlicy opiekuńczej

Stanowisko: opiekun świetlicy opiekuńczej

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica w Nowej Wsi, ul. Przemęcka  13, 64-234 Przemęt

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Praca  w godzinach popołudniowych: 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godz. dziennie
Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie.

 Wymagania:

– wykształcenie wyższe:  pedagogika, socjoterapia, psychologia, praca socjalna.

– kreatywność, umiejętność pracy z dziećmi,

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– odpowiedzialność,

– wysoki stopień zaangażowania w pracę

   Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny ,
– świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie (kserokopie),
– oświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy składać do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 17.00 w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Przemęt, pok. nr 13 lub pod numerem telefonu: 65 6156971.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych  osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich  obowiązków służbowych,
 • podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
 • instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  o ochronie danych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages