PRZYJĘCIA PACJENTÓW POZ

1. Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu udzielana jest teleporada

2. Pacjenci z chorobami kardiologicznymi po przeprowadzonym wywiadzie przyjmowani są bez zmian.

3.Zamówienia na recepty przyjmowane są telefonicznie i podawane są kody dostępu do recepty.

4.Szczepienia dzieci po konsultacji .

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

1. Poradnia Ginekologiczo- Położnicza po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentką wg obowiązującego harmonogramu.

2. Poradnia Neurologiczna po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem wg obowiązującego harmonogramu .

3. Poradnia Stomatologiczna – przyjęcia zawieszone .

Informację przygotowała: Maria Piotrowicz