Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 102/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019 r., zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt

Wniosek do zmiany studium

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors