Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy zachęca do składania  ofert na organizację zajęć dodatkowych w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń” Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

więcej informacji pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1244327 lub u Dyrektor Żłobka Gminnego Pani Anety Seidel tel. 691 029 295