Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

 

Termin naboru wniosków: od 28.04.2020 r. do 12.05.2020 r.

(wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „ Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy”
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Warunki ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, którzy:

  • odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 2019. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • nie zalegali w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 roku
  • nie występują u przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art.13 ust.3 ustawy Prawo upadłościowe
  • zatrudniają  pracowników objętych wnioskiem

Wielkość dofinansowania:  w zależności od  poziomu spadku obrotów:

  • co najmniej 30% spadku obrotów – do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
  • co najmniej 50 % spadku obrotów – do wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do każdego pracownika
  • co najmniej 80% spadku obrotów – do wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy  w odniesieniu do każdego pracownika

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na:

  •  siedzibę przedsiębiorcy lub
  • miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wszelkie informacje dostępne tutaj https://wolsztyn.praca.gov.pl/-/12256756-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcy-malego-i-sredniego-przedsiebiorcy

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors