Drodzy mieszkańcy Gminy Przemęt!

Uprzejmie informuję, że z dniem 20 maja 2020 roku Urząd Gminy w Przemęcie będzie otwarty dla interesantów. Warunki otwarcia Urzędu Gminy reguluje zarządzenie nr OR.0050.46.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski tj.:

  • każdy interesant zobowiązany jest skierować się do Biura Obsługi Klienta,
  • pracownik Biura Obsługi Klienta po ustaleniu przedmiotu sprawy kieruje interesanta do właściwego pracownika w danym wydziale,
  • w biurze danego wydziału może przebywać maksymalnie 1 interesant,
  • każdy interesant przebywający na terenie budynku jest zobowiązany zakrywać usta i nos z wyłączeniem dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz interesanta, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
  • każdy interesant przebywający na terenie budynku jest zobowiązany mieć założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez Urząd Gminy,
  • interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 2 m,
  • rekomenduje się aby każdy interesant posiadał własny długopis. W przypadku gdy interesant nie posiada własnego długopisu, to Urząd Gminy zapewnia jednorazowy długopis dla interesanta,
  • rekomenduje się, aby sprawy załatwiać indywidualnie tzn. w pojedynkę, co zmniejszy ryzyko zarażenia.

Ponadto Biuro Obsługi Klienta prowadzi ewidencję interesantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przemęt.

zarządzenie nr OR.0050.46.2020

 

 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                            Wójt Gminy Przemęt

                                                                                                            /-/Janusz Frąckowiak