Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Przemęt informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od dnia 3 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. w Urzędzie Gminy Przemęt w pokoju nr 3 wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.

Przed złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy uzyskać z ARIMR pisemne potwierdzenie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019r.

Uzyskaną informację należy dołączyć do wniosku i złożyć w Urzędzie Gminy (dotyczy rolników, którzy składają wniosek po raz pierwszy w tym roku).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu, w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 615 69 59.

Informację przygotowała: Marta Sobierajska/Anna Spławska

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages