Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Drodzy interesanci Urzędu Gminy Przemęt!

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań w Powiecie Wolsztyńskim na COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr OR.0050.113.2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski, z dniem 22 września 2020 roku zmieniają się warunki przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy tj.:

 • obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Obsługi Klienta,
 • wejście interesanta do dalszej części budynku Urzędu wymaga zgody Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy,
 • rekomenduje się:
 1. stosowanie korespondencji elektronicznej,
 2. przesyłanie pism oraz dokumentów na adres: [email protected] lub stosowanie platformy ePUAP,
 3. wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne lub mailowe terminu osobistej wizyty
  w Urzędzie Gminy
 • interesanci mają prawo wejścia do budynku Urzędu Gminy nie wcześniej niż
  5 minut przed planowanym terminem spotkania,
 • pracownik Biura Obsługi Klienta jest zobowiązany do sprawdzenia czy dana osoba ma umówione spotkanie w danym dniu,
 • w przypadku braku możliwości natychmiastowej obsługi, pracownik Urzędu może umówić interesanta na inny termin załatwienia sprawy,
 • na teren budynku można wejść jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą: maseczki, przyłbicy lub odzieży, jej części (w tym bandany, komina, chusty)
  z wyłączeniem:

– dziecka do ukończenia 5. roku życia

– osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

 • każdy interesant wchodzący na teren budynku jest zobowiązany mieć założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez Urząd Gminy,
 • interesanci, którzy nie zastosują się do obowiązków wskazanych w pkt. 7 i 8, nie zostaną wpuszczeni do budynku Urzędu,
 • pracownik Biura Obsługi Klienta po ustaleniu przedmiotu sprawy informuje Kierownika Wydziału, który deleguje pracownika do obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta,
 • w Biurze Obsługi Klienta jednocześnie będzie obsługiwany 1 interesant przy jednym stanowisku,
 • interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 2 m,
 • interesant przebywający na terenie Urzędu korzysta z własnego długopisu.
  W przypadku gdy interesant nie posiada własnego długopisu, to Urząd Gminy zapewnia jednorazowy długopis dla interesanta,
 • zaleca się załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących
  z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy,
 • na terenie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku nie mogą przebywać osoby chore, przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację
  w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych,
 • w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 pracownik Urzędu Gminy odmawia obsługi interesanta zawiadamiając przy tym swojego bezpośredniego przełożonego.

                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                            Wójt Gminy Przemęt

                                                                                                            /-/Janusz Frąckowiak

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages