Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

„Drodzy klienci Urzędu Gminy Przemęt!”

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 i wprowadzeniem czerwonej strefy w Powiecie Wolsztyńskim, uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr OR.0050.126.2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-10 na terenie Polski, zmieniają się warunki przyjmowania interesantów Urzędu Gminy tj.:

 1. obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.30,
 2. interesanci będą przyjmowani po uprzednim umówieniu telefonicznym, mailowym bądź w wyjątkowych sytuacjach po osobistym umówieniu z pracownikiem danego wydziału,
 3. w sprawach pilnych, interesant będzie obsługiwany przez pracownika danego wydziału na bieżąco,
 4. interesanci będą obsługiwani w Biurze Obsługi Klienta. Wejście interesanta do dalszej części budynku Urzędu wymaga zgody Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy po uprzednim zbadaniu temperatury,
 5. zaleca się:
  -wrzucanie pism do wystawionej urny,
  -stosowanie korespondencji elektronicznej,
  -przesyłanie pism oraz dokumentów na adres: [email protected] lub stosowanie platformy ePUAP,
 6. interesanci mają prawo wejścia do budynku Urzędu Gminy nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym terminem spotkania,
 7. pracownik Biura Obsługi Klienta jest zobowiązany do sprawdzenia czy dana osoba ma umówione spotkanie w danym dniu,
 8. na teren budynku można wejść jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą: maseczki, przyłbicy lub odzieży, jej części (w tym bandany, komina, chusty)
  z wyłączeniem:
  – dziecka do ukończenia 5. roku życia,
  – osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
 9. każdy interesant wchodzący na teren budynku jest zobowiązany mieć założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez Urząd Gminy,
 10. interesanci, którzy nie zastosują się do obowiązków wskazanych w pkt. 8 i 9, nie zostaną wpuszczeni do budynku Urzędu,
 11. pracownik Biura Obsługi Klienta po ustaleniu przedmiotu sprawy informuje Kierownika Wydziału, który deleguje pracownika do obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta,
 12. w Biurze Obsługi Klienta jednocześnie będzie obsługiwany 1 interesant przy jednym stanowisku z wyłączeniem:
  -dziecka do ukończenia 13. roku życia,
  -osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan  zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  -osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  -osoby wymagającej pomocy tłumacza,
  -innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
 13. interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 2 m,
 14. interesant przebywający na terenie Urzędu korzysta z własnego długopisu.
  W przypadku gdy interesant nie posiada własnego długopisu, to Urząd Gminy zapewnia jednorazowy długopis dla interesanta,
 15. zaleca się załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących
  z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy,
 16. na terenie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku nie mogą przebywać osoby chore, przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 17. w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 pracownik Urzędu Gminy odmawia obsługi interesanta zawiadamiając przy tym swojego bezpośredniego przełożonego.

 

 

 

                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                            Wójt Gminy Przemęt

                                                                                                            /-/Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages