Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych „człowiek-wilk”

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji konfliktowych z udziałem wilka.

Wilk Canis lupus jest objęty ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Zgodnie z § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym również do wilka, wprowadzono zakaz m.in. umyślnego zabijania, umyślnego chwytania, okaleczania, płoszenia lub niepokojenia.

Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), w celu wyeliminowania powodowanego przez gatunek chroniony zagrożenia, istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku — np. na umyślne płoszenie czy w ostateczności zabicie.

Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunków chronionych oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych, jak na przykład: ograniczenie poważnych szkód w mieniu czy zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego.

Zwracamy uwagę na konieczność zapewnienia opieki nad domowymi psami, obowiązującym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, a także o zakazie puszczania psów luzem w lesie.

Warto również pamiętać o zabezpieczeniu pojemników na odpady przed dostępem zwierząt w obszarach, w których bytują wilki.

Podkreślamy, aby zwracać uwagę, czy na terenie naszego miejsca zamieszkania nie funkcjonują nęciska dla zwierząt drapieżnych oraz aby niezwłocznie zgłaszać takie informacje do Urzędu Gminy w Przemęcie.

W załączeniu udostępniamy pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz procedurę postępowania w sytuacjach konfliktowych „człowiek-wilk”.

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Procedura postępowania w sytacjach konfliktowych człowiek-wilk

Przygotowała: Daria Jędrzejczak

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors