Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 22 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. w sali wiejskiej w Radomierzu, ul. Słoneczna 10, 64-234 Przemęt, o godz. 1100.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt (https://przemet.com/2019/04/17/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/)

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors