Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Odbiór prac na ciekach wodnych w Gminie Przemęt

W dniu 19 października 2021 r. miał miejsce odbiór końcowy robót na Kanale Przemęckim, Kanale Błotnickim oraz na Strudze Kaszczorskiej.

W odbiorze tych prac uczestniczył: Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, Radny Rady Gminy Przemęt Pan Jan Rademacher, Radny Rady Gminy Przemęt Pan Stefan Napierała, Radna Rady Gminy Przemęt Pani Monika Maćkowiak,  przedstawiciel Urzędu Gminy Przemęt Pan Tomasz Konieczny, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na czele z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Sławie Panem Dariuszem Kliberem oraz Panem Romanem Dudziakiem, a także wykonawca reprezentowany przez Dyrektora Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich Panem Przemysławem Sztukowskim.

Na Kanale Przemęckim  odmulono dno i wykoszona została z roślinności skarpa, natomiast na Kanale Błotnickim i Strudze Kaszczorskiej odmulono i wyhakowano dno oraz wykoszono z roślinności skarpy. Ponadto na ww. ciekach rozplantowany został urobek po mechanicznym odmuleniu dna.

Na ten cel Gmina Przemęt przeznaczyła środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł, tytułem partycypacji w utrzymaniu i konserwacji cieków, natomiast całkowita wartość tego zadania to kwota 164.000,00 zł.  Nad powyższymi pracami nadzór sprawował Kierownik Nadzoru Wodnego w Sławie Pan Dariusz Kliber.

Poczynione roboty konserwacyjne to dowód dużego zaangażowania Wójta Gminy Przemęt oraz wzorowej współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie należytego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Przemęt.

Informację przygotowała: Patrycja Pabich

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content