Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 29.11.2021 godz. 14.00

Miejsce: Sesja zdalna

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt
z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mochach oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przemęt na 2022 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt.
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt za rok szkolny 2020/2021.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji pod adresem https://www.przemet.tv/live.htm

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors