Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w domu prywatnym, mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, czy własnościowym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do
31 grudnia 2022r.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje osobie, która pierwsza złoży wniosek.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Terminy składania wniosków

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.
W przypadku wniosków złożonych do  31 stycznia 2022 r.  wypłata dodatku nastąpi
w 2 równych ratach w terminie do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 2 grudnia 2022r.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje
w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty
  w przedostatnim roku
  kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?
osobiście
Wnioski będą przyjmowane w :
1.  Sali wiejskiej w Buczu w dniu 19 stycznia (środa) w godzinach od 8.00 do 15.15.
2.   Sali wiejskiej w Mochach w dniu 21 stycznia (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.15.
3.   Gminnym  Centrum  Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul . Jagiellońska 16 (wejście od
strony tarasu) w dniach od 24 do 31 stycznia w godzinach od 8.00 do 15.15.
4.   W pozostałe dni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8,  w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
      Numery telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie:
      65 615 69 81,   661 120 993

za pośrednictwem poczty
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

w formie elektronicznej:

za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemęcie: https://przemet.ops.org.pl ( w zakładce druki).

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors