Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

XLVIII Sesja Rady Gminy Przemęt

Tekst alternatywny

XLVIII Sesja Rady  Gminy  Przemęt,  która  odbędzie  się  w  dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

 Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt
  na lata 2022 -2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia
  25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 2022 r.)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji pod adresem https://www.przemet.tv/live.htm

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors