Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

„ZMIANY W OPŁACIE TARGOWEJ”

Na podstawie Uchwały nr 351/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie opłaty targowej, zostały zmienione stawki opłaty targowej, które obowiązują od dnia 19 marca 2022r. i wynoszą:

– 20,00 zł za sprzedaż na powierzchni do 4 m2,

– 40,00 zł za sprzedaż na powierzchni powyżej 4 m2.

Na podstawie Uchwały Nr 350/2022 Rady Gminy Przemęt  z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu, wyznaczono plac targowy znajdujący się za budynkiem Urzędu Gminy Przemęt stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym 645/3 położoną w obrębie ewidencyjnym Przemęt. Uchwała obowiązuje od dnia 24 marca 2022r. i określa zasady prowadzenia handlu, a mianowicie:

– przedmiotem handlu w piątki i soboty mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

– handel może prowadzić:

  1. rolnik – w rozumieniu 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621);
  2. domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
  3. a) ukończyła 15 lat,
  4. b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  5. c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Zgodnie z art. 16 pkt. 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors