Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Przemęcie

Wójt Gminy Przemęt w związku z art.9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r., poz.1249) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie aktywności reprezentantów różnych podmiotów działających na terenie gminy, w tym także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9a ust.13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

Kandydatury prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (pokój nr 8) lub pocztą na adres: Zespół Interdyscyplinarny, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt w terminie do 10.06.2022r.

Dokumenty złożone lub nadesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors