Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dodatek węglowy – wniosek

Wójt Gminy Przemęt informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przemęcie lub poprzez platformę ePUAP

Wnioski składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB (centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Dodatek węglowy przysługuje na

– gospodarstwo domowe, które nie korzystało i nie korzysta z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692) 12). 12) Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

WNIOSEK I KLAUZULA INFORMACYJNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors