Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program może być realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Gmina Przemęt rozważa przystąpienie do Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Pomoc w ramach programu skierowana jest do:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

lub w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie tel. 65 615 69 81.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Programie, na załączonym formularzu,  przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie,
ul. Jagiellońska 8 , w godzinach od 8.00 do 15.00, do 7 listopada 2022 r., elektronicznie na skrzynkę e-PUAP lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors