Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Gmina Przemęt rozważa przystąpienie do Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie tel. 65 615 69 81.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Programie, na ,załączonym formularzu  przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, w godzinach od 8.00 do 15.00, do 7 listopada 2022 r., elektronicznie na skrzynkę e-PUAP lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors