Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

SPOTKANIA WÓJTA GMINY PRZEMĘT Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO ( WĘGLA )

W dniach od 14.11.2022 roku do 17.11.2022 roku w salach wiejskich w miejscowościach: Przemęt, Sączkowo, Kluczewo, Poświętno Osłonin, Radomierz, Mochy, Kaszczor odbyły się spotkania Wójta Gminy Przemęt Pana Janusza Frąckowiaka z mieszkańcami w sprawie omówienia zasad i procedur związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego ( węgla ) dla gospodarstw domowych. Podczas zebrań szczegółowo został przedstawiony wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego, który każdy z mieszkańców otrzymał wchodząc na sale. Wójt Gminy Przemęt wyjaśnił mieszkańcom problematykę związaną z zakupem preferencyjnym węgla, a także omówił harmonogram przyjmowania wniosków. W trakcie spotkań mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań w zakresie zakupu preferencyjnego węgla.

Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców:

– Kiedy węgiel będzie dostępny/możliwy do odbioru?

Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Przemęt uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

– Czy złożenie wniosku jest wiążące tzn. czy jak złoże wniosek muszę kupić ten węgiel?

Złożenie wniosku nie jest wiążące.

– Na jakiej zasadzie, będzie wydawany węgiel na składowiskach (kto pierwszy ten lepszy)?

Według kolejności z listy z datą zapłaty za zakup węgla.

– Mam zapotrzebowanie na 1 tonę groszku i 0,5 tony węgla kamiennego czy mogę złożyć
to na jednym wniosku?

Tak można złożyć na jednym wniosku.

– Czy będzie ekogroszek?
W ofercie spółek rządowych, od których Gmina Przemęt zakupuje węgiel, istnieją tylko trzy rodzaje węgla kamiennego: miał (0 -5 mm), groszek (5-30mm) , pozostały ( powyżej 30mm ).

 

– Dlaczego nie mogę kupić węgla preferencyjnego w przypadku gdy kupiłem 2 tony węgla w cenie poniżej 2 000 zł na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, a na sezon potrzebuję 3 ton?

Zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i wynikającego z niego rozporządzenia określającego limity zakupu węgla. Osoby, które do tej pory dokonały już zakupu węgla w ilości co najmniej 1,5 tony po cenie niższej niż 2000zł/t do końca br. nie mają możliwości zakupu preferencyjnego węgla. Takie osoby mogą dokonać preferencyjnego zakupu węgla w przyszłym roku.

 

-Czy jak nie złoży się wniosku w dniach 21-25.11.2022r. to nie będzie można kupić węgla?
Wniosek o zakup preferencyjnego węgla można złożyć w każdy inny dzień pracy urzędu. Należy jednak wiedzieć, że jeżeli nie zakupi się w br. przysługującego limitu 1,5 t węgla, to limit ten nie przechodzi na przyszły rok i nie będzie można kupić 3 t węgla, a jedynie 1,5 t jakie przysługują do zakupu w 2023r.

 

– Skąd będzie pochodził węgiel? Czy będzie to węgiel polski czy importowany?

Węgiel dystrybuują spółki państwowe odpowiedzialne za sprzedaż gminom preferencyjnego węgla. Jednak na chwilę obecną gmina nie ma informacji o tym czy jest to węgiel krajowy czy zagraniczny.

 

– Gdzie będą punkty odbioru węgla?

Aktualnie trwają rozmowy Gminy Przemęt z przedsiębiorcami z terenu gminy Przemęt, którzy zajmują się sprzedażą węgla. Po podpisaniu stosownych umów informacja o miejscach punktu odbioru zamieszczona zostanie na stronie internetowej urzędu.

 

– Czy Gmina weryfikuje czy wnioskodawca kupił węgiel na PGG?
Gmina nie weryfikuje faktu czy ktoś dokonał zakupu węgla na PGG.

 

– Do kiedy można składać wnioski o zakup węgla?
Ze względu na nałożone limity, do urzędów powinny trafić dwa wnioski:

  • pierwszy z nich należy złożyć do 15 grudnia 2022 roku, by zakupić pierwsze 1,5t węgla po preferencyjnej cenie,
  • drugi można będzie składać od stycznia 2023 roku – w celu zakupu kolejnej partii, wynoszącej 1,5 t węgla.

 

Wnioski o zakup węgla od gmin będzie można składać do 15 kwietnia 2023 roku.

– Jaka będzie jakość zakupionego węgla ?

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

– Czy osoby, które mają piec na ekogroszek mogą składać wniosek na zakup węgla preferencyjnego?

Tak mogą składać.

-Czy można liczyć na pomoc dla przedsiębiorców w zakresie zakupu węgla preferencyjnego?

Na tą chwilę nie. Gmina nie ma takich możliwości.

– Jaka grozi odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań?

 Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

– Czy jest możliwość uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla?
Tak otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z nr rachunku na który należy wpłacić wskazaną kwotę  w zależności od ilości zadeklarowanej ilości węgla.

– Czy do zakupu preferencyjnego węgla są uprawnione tylko te osoby które otrzymały dodatek węglowy?

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do końca tego roku wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego będzie mogła złożyć osoba która:

– otrzymała dodatek węglowy lub został przyznany jej dodatek węglowy lub posiada prawo
do otrzymania dodatku węglowego,

– oświadczy, że żadna osoba z gospodarstwa domowego nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

– Czy jest ustalona cena dostawy węgla z punktu (składu) do domu?

Nie. Tą kwestię kupujący ustala indywidualnie z punktem sprzedaży. Jednak jest prośba Pana Wójta w kierunku tych punktów sprzedaży, żeby była to równa stawka za km.

-Jeżeli jestem zarejestrowana na PGG ale jeszcze nie udało mi się kupić węgla, to czy uprawnia mnie to do zakupu preferencyjnego?

Tak, Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do końca tego roku wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego będzie mogła złożyć osoba która:

– otrzymała dodatek węglowy lub został przyznany jej dodatek węglowy lub posiada prawo do otrzymania dodatku węglowego,

 – oświadczy, że żadna osoba z gospodarstwa domowego nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę
w ilości co najmniej 1,5 tony.

-Czy cena 2 tys. Za tonę obejmuje przywiezienie węgla do domu?

Cena zakupu węgla po cenie preferencyjnej nie może przekroczyć 2000,00 zł brutto za tonę i zgodnie z ustawą jest taka sama niezależnie od asortymentu. Do ceny 2000,00 zł brutto za tonę nie jest wliczany koszt dostarczenia (transportu) węgla ze składu znajdującego się na terenie Gminy Przemęt do gospodarstwa domowego.

-Jeżeli teraz kupię węgiel w punkcie sprzedaży po cenie wyższej niż 2 tys. zł, czy będę mogła kupić węgiel z zakupu preferencyjnego?

Tak, będzie można dokonać zakupu preferencyjnego węgla.

-Czy groszek nadaje się do pieca na  ekogroszek?

W ofercie spółek rządowych, od których Gmina Przemęt zakupuje węgiel, istnieją tylko trzy rodzaje węgla kamiennego: miał (0 -5 mm), groszek (5-30mm) , pozostały ( powyżej 30mm ).
Za rodzaj zakupionego węgla ( jego wielkość/ frakcje) odpowiedzialność ponosi kupujący.

-Czy będzie można płacić kartą w Biurze Obsługi Klienta?

Taką informację otrzymają Państwo w Biurze Obsługi Klienta po uruchomieniu sprzedaży węgla.

-Czy jeśli wnioskodawca zakupi 0,5 tony do końca roku, czy będzie mógł wykupić niewykorzystany limit w nowym roku?

 -Czy jeśli wnioskodawca nie zakupi w tym roku 1,5 tony węgla, czy będzie mógł kupić 3 tony
w przyszłym roku?

Nie będzie takiej możliwości.

Ze względu na nałożone limity, do urzędów powinny trafić dwa wnioski:

  • pierwszy z nich należy złożyć do końca 15 grudnia 2022 roku, by zakupić pierwsze 1,5t węgla po preferencyjnej cenie,
  • drugi można będzie składać od stycznia 2023 roku – w celu zakupu kolejnej partii, wynoszącej 1,5 t węgla.

Wnioski o zakup węgla od gmin będzie można składać do 15 kwietnia 2023 roku

Nie będzie można składać wniosku na drugi okres, powiększonego o różnicę między ilością zawnioskowaną w pierwszym okresie, a limitem dla tego okresu.
Przykładowo, jeśli mieszkaniec złożył zapotrzebowanie w pierwszym okresie na 1 t, to wniosek na drugi okres (1,5 t) nie może zostać powiększony o 0,5 t, o jakie nie wnioskował w okresie pierwszym.

– Czemu nie ma dopłaty do pelletu?

Ponieważ ustawodawca wskazał w aktualnej ustawie, że jest na paliwo stałe  – węgiel kamienny.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors