Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Odbiór robót związanych z utrzymaniem i konserwacją cieków wodnych

W dniu 5 grudnia 2022 r. miał miejsce odbiór robót związanych z utrzymaniem i konserwacją nw. cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy Przemęt: Kanał Mochyński, Barchlin-Brzeźniak, Struga Kaszczorska, Kanał Przemęcki, Kanał Błotnicki, Kanał Kaszczorski.

W odbiorze tych prac uczestniczył: Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, Radni Rady Gminy Przemęt Pan Jan Rademacher i Pan Stefan Napierała, przedstawiciel Urzędu Gminy Przemęt Pan Tomasz Konieczny, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Pan Roman Dudziak – Nadzór Wodny Sława i Pan Radosław Wysocki – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, a także przedstawiciel wykonawcy „NOBAMO” Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych – Pan Bartłomiej Grochowiak.

Prace na wspomnianych powyżej ciekach polegały na ręcznym i mechanicznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne hakowanie dna, mechaniczne odmulenia dna, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna, mechaniczne wykoszenie dna, faszynowanie skarpy cieku, usunięciu tam bobrowych i zatorów.

Inwestorem prac było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa i odpowiada za ich należyte utrzymanie. Nad powyższymi pracami nadzór sprawował Kierownik Nadzoru Wodnego w Sławie Pan Dariusz Kliber. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 275 491,34 zł z czego Gmina Przemęt przeznaczyła na ten cel środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, tytułem partycypacji w utrzymaniu i konserwacji cieków.

W dniu 28.10.2022r. odbył się odbiór prac związanych z utrzymaniem i konserwacją Południowego Kanału Obry. Mechanicznie wykoszono skarpy i dno cieku z roślinności na całej jego długości tj. 54 km, w tym całego odcinka znajdującego się na terenie naszej gminy o długości 23,75 km. Wykonawcą prac była Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie. Koszty tych prac wyniósł 333 281,16 zł

Przypomnijmy, że w ostatnim 4-leciu konserwacji poddanych zostało w sumie  21 cieków wodnych na terenie gminy.

Poczynione w ostatnich 4 latach roboty konserwacyjne to dowód dużego zaangażowania  Gminy Przemęt oraz wzorowej współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie należytego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Przemęt. Należy podkreślić, że zakres przeprowadzonych  prac byłby o wiele mniejszy gdyby nie partycypacja Gminy Przemęt w kosztach tych robót. Gmina Przemęt jest jedną z nielicznych gmin, która współfinansuje wykonanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją cieków.

Powyższe działania są niezwykle ważne i potrzebne zważywszy na fakt, iż wcześniejsze wieloletnie zaniedbania konserwacyjne spowodowały katastrofalny stan techniczny cieków. Były one bardzo mocno zamulone i zarośnięte roślinnością nawet drzewami, co przekładało się na bardzo małą retencję korytową i ograniczony odpływ wody. Nie  spełniały należycie swojej funkcji i roli. Już nawet intensywne deszcze powodowały podtapiania sąsiadujących z ciekami gruntów rolnych.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors