Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Rekordowa dotacja dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie

13 grudnia br. w Urzędzie Gminy Przemęt, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Izabela Mroczek podpisała z Prezesem Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Przemęcie Józefem Kwaśniewiczem umowę na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno”.

Na powyższe zadanie PPK w Przemęcie, Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymało wsparcie finansowe dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  finansowanych  ze środków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Siekówka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości: Sokołowice, Biskupice, Poświętno, Popowo Stare, Bucz i Barchlin poprzez wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno.

W ramach tego zadania zostanie wybudowany system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 6,159 km oraz zostaną przebudowane zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę o długości 0,412 km.

Wysokość otrzymanego wsparcia finansowego wynosi 3. 574 932,00 zł.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zofia Szalczyk oraz Kazimierz Chudy Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Tego dnia Wójt Gminy Przemęt, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Radnymi Województwa Wielkopolskiego wizytowali inwestycje gminne tj.: budowę ulicy Morenowej w Mochach, budowę ulicy Końcowej i Piaskowej w Nowej Wsi oraz budowę altany  ogrodowej w Barchlinie.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors