Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt

W dniach od 16 grudnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r. projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekt będzie dostępny także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt pod adresem:

https://przemet.com/2019/04/17/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
4 stycznia 2023 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, Sala Sesyjna – pok. nr 25. Uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 2 lutego 2023 r.

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors