Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

INFORMACJA O URUCHOMIENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie: zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1.

Wójt Gminy Przemęt na podstawie § 4 Uchwały nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. U. Woj., Wlkp. z 2020 r. poz. 1835 ze zm.) informuje, że w dniach od 1 lutego 2023 r. do dnia 16 lutego 2023 roku, przeprowadzone zostaną konsultację społeczne z mieszkańcami wsi Radomierz i Błotnica dotyczące zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1. Konsultacje odbędą się w formie ankiet pisemnych
lub elektronicznych.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w celu poznania opinii mieszkańców wsi Radomierz i Błotnica na temat zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy wsi Radomierz i Błotnica.

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne można przesłać:

– elektronicznie na adres e-mail: urzad@przemet.pl wpisując w tytule e-maila: „Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica”,

– papierowej można kierować na adres siedziby Urzędu Gminy Przemęt tj. ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w kopercie z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica” drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie ankiety w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt.

Ankieta konsultacyjna stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przemęt z  dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1. Ankieta konsultacyjna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 12.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt w terminie 21 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

Zarządzenie

Ankieta konsultacyjna

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors