Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

ZMIANY W PROGRAMIE PRORYTETOWYM „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

  • dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:

– zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz

– wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania

  • dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu                                                                                       

zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz

– wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Poniżej udostępniamy Państwu linki do oficjalnych informacji o zmianie PP Czyste Powietrze zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

  1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/

wraz z załącznikami dostępnymi pod w/w linkiem:

1_Ogloszenie_o_zmianie_Programu

2_Zasady_wnioskowania_o_aneks_do_umowy_z_prefinansowaniem

3_Wzor_pisma_ws_aneksowania_umowy

oraz

  1. Ramowe zasady nowego naboru dla dotacji Czyste Powietrze (kwoty progów dochodowych, zasady przyznawania i maksymalne kwoty dotacji):

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie. Nie będzie w tym celu już używany PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW!

Wnioski o dofinansowanie, zarówno w formie dotacji jak i dotacji z prefinansowaniem należy składać wyłącznie poprzez:

w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany), w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

– za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub

– poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub

– bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

  1. Zasady udzielania dofinansowania opisane są w linku poniżej

 

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 

gdzie zamieszczony jest:

  • program z załącznikami,
  • wzór umowy beneficjenta z wykonawcą oraz
  • lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (wzór umowy i lista banków są w dotychczasowej wersji, tj. niezmienione).

Wszelkie informacje można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Przemęt.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors