Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dotacje na wymianę pieca

Wójt Gminy Przemęt informuje, iż 1 lutego 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji  na zakup i montaż nowego pieca, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacja dotyczy wymiany starego źródła ogrzewania na nowe lub likwidacji dotychczasowego zbiornika na nieczystości ciekłe i montażu oczyszczalni ścieków.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer NIP w przypadku przedsiębiorców, określenie inwestycji, planowany koszt jej realizacji, dokładny adres i numer ewidencyjny działki, na której planowana jest inwestycja, wskazanie tytułu prawnego do działki, na której planowana jest inwestycja oraz datę i podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć zgodę właściciela lokalu/budynku mieszkalnego na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę jeśli jest wymagana lub tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Przemęt. Jeżeli planowana wymiana jest związana z budową, przebudową budynku  do wniosku należy dołączyć kopię ze zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę  wraz z dokumentacją techniczną do wglądu.

Dokładne zasady udzielania dofinansowania zawarte są w  uchwale nr 455/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29  grudnia 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji: Uchwała.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2023 r.:

 Wniosek o udzielenie dotacji.

W latach 2018 – 2022 z budżetu Gminy Przemęt przeznaczono środki w wysokości 616 873,50 zł na udzielenie dotacji, dzięki czemu zostało wymienionych 155 pieców na nowe źródła ogrzewania oraz zainstalowano 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 65 615 69 88 w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors