Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

kontrole, zbiorniki bezodpływowe

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Przemęt informuje, że w 2023 roku odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na podstawie art. 6 wyżej wymienionej ustawy podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt, a także częstotliwość ich opróżniania – na podstawie rachunków lub faktur.

W pierwszej kolejności kontrolowane będą te nieruchomości, w przypadku których nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela. W tym celu należy wypełnić deklarację oraz dołączyć faktury za wywóz nieczystości w 2022r.

Deklarację  można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Przemęt
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
    64-234 Przemęt.
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to zrobić jak najszybciej.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt dostępny jest tutaj.

Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 karze grzywny podlegają właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors