Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok”

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok”

 

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”

Nazwa programu: Dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie
lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg
gminnych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok
Nazwa zadania:

 

„Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz
z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo”
Nr umowy:

 

                                             12.11/23
Wartość: Wartość całkowita:

 

Wartość
dofinansowania:
Wkład
własny Gminy Przemęt:
2 908 043,43 zł 1 713 892,79 zł  1 194 150,64 zł
                           Po zmianie
  Nr aneksu: Aneks nr 1 do umowy 12.11/23
  Wartość: Wartość całkowita:

 

Wartość
dofinansowania:
Wkład
własny Gminy Przemęt:
2 948 234,87 zł 1 713 892,79 zł 1 234 342,08 zł
Cel projektu:

 

Wykonana budowa drogi z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową pozwoli zapewnić
w sposób ciągły i bezpieczny ruch pieszych w miejscowości Kluczewo.
Rzeczowy zakres projektu:

 

 

W ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo zostanie wykonana:

–  powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm dla KR-2 – 5.081,00 m2

–  powierzchnia ścieku z kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8cm w kolorze szarym – 224,50 m2

–  powierzchnia chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grubości 8cm w kolorze szarym – 1.059,00 m2

– powierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grubości 8cm
w kolorze grafitowym  – 498,00 m2

– powierzchnia utwardzonego pobocza z KŁSM 0/31,5 mm grub. 15cm – 993,00 m2, powierzchnia    poboczy gruntowych – 331,00 m2, powierzchnia terenów biologicznie czynnych – 4.729,00 m2

 

W ramach budowanej ulicy powstanie kanał technologiczny od km 0+000 do km 0+532,50 w poboczu drogi gminnej po lewej stronie, następnie od km 0+532,50 do km 0+654,20 pod chodnikiem i zjazdami do posesji po prawej stronie jezdni  i od km 0+654,20 do 1+011,75 w poboczu drogi gminnej nr 572534P po prawej stronie jezdni. Kanał technologiczny  zaprojektowano jako kanały technologiczne uliczne (KTu) przebiegające pod chodnikami, zjazdami do posesji i na pola oraz poboczami i kanały technologiczne przepustowe (KTp) przebiegające pod jezdnią drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowa) wraz z studniami kablowymi.  W ramach odwodnienia zaprojektowana została na ulicy Akacjowej (drodze gminnej nr 572534P) i drodze powiatowej nr 3818P (ul. Szkolnej) w m. Kluczewo kanalizacja deszczowa. W ramach której należy wykonać: rurociągi z PVC Ø 400mm – 48,00 m, rurociągi z PVC Ø 315mm – 525,00 m, przy kanaliki z PVC Ø 160mm – 117,00 m, studnie rewizyjne  Ø 1000mm (szczelne betonowe) – 14 szt., lamelowy separator substancji ropopochodnych Ø 1200mm – 1 szt., studnie ściekowe  Ø 500mm (przejazdowe betonowe) – 24 szt.

 

Na pozostałym odcinku budowanej drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowej) od km 0+559,45 do km 1+023,20 wody deszczowe i roztopowe odprowadzone będą poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni powierzchniowo bezpośrednio w przyległy teren pasa drogowego po prawej i lewej stronie drogi gminnej w m. Kluczewo w zależności od projektowanych spadków poprzecznych nawierzchni jezdni.

 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 

 

Iwona Gawron

Stanowisko:

 

Telefon: E-mail: Fax:
Główny Specjalista 65 615 69 53

 

iwona.gawron@przemet.pl

 

65 615 69 67

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors