Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Projekt „Gmina Przemęt przeciw przemocy”.

Projekt „Gmina Przemęt przeciw przemocy”.

Gmina Przemęt uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023. Podmiotem realizującym zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Przemęt poprzez działania profilaktyczne.

Działania prowadzone w projekcie kierowane są do następujących grup:

– uczniowie i nauczyciele z  szkół,

– dzieci i nauczyciele z przedszkoli,

– rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Przemęt,

– osoby starsze z terenu Gminy Przemęt, w tym osoby starsze uczęszczające do Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, słuchacze uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie, uczestnicy Klubu Seniora Gminy Przemęt z odziałam w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt,

– rodziny i osoby z terenu Gminy Przemęt.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. warsztaty profilaktyczno – muzyczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej,
  2. spotkania profilaktyczne w 4 szkołach podstawowych dla rodziców i nauczycieli,
  3. warsztaty profilaktyczne dla dzieci 5 – 6 latków w 8 przedszkolach,
  4. spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli w 4 przedszkolach,
  5. otwarte spotkanie profilaktyczno – muzyczne dla osób starszych,
  6. opracowanie, wydruk i kolportaż broszury „Stop przemocy”,
  7. opracowanie, wydruk i kolportaż plakatów informacyjnych.

Kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego wynosi: 19 300,00 zł.

Wkład własny wynosi: 12 900,00 zł.

Koszt całkowity projektu wynosi: 32 200,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się  z treścią broszury oraz plakatu. Broszura „Stop przemocy” zawiera podstawowe informacje o przemocy, zagrożeniach i skutkach, przeciwdziałaniu przemocy, oraz informacje jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, informacje o instytucjach udzielających pomocy. Na plakacie informacyjnym zawarte są podstawowe informacje dot. przemocy, instytucji udzielających pomocy, porad oraz ważne numery telefonów.

Broszura stop przemocy

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors