Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Nowa Inwestycja. Umowa na budowę ulicy Wąskiej podpisana

Nowa Inwestycja. Umowa na budowę ulicy Wąskiej podpisana

Gmina Przemęt kontynuuje swoje wysiłki w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, z dumą ogłaszając zawarcie kolejnej umowy na realizację inwestycji. Tym razem działania skupiły się na budowie ulicy Wąskiej w Błotnicy. Nowa umowa została podpisana 17 października w siedzibie Gminy Przemęt.

Zawarta umowa to efekt przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Przemęt, reprezentowaną przez Wójta, pana Janusza Frąckowiaka oraz Skarbnika Gminy Przemęt, panią Bożenę Ćwiklińską, a firmą prowadzoną przez pana Marcina Białeckiego o nazwie Firma Handlowo-Usługowa „BRUK-BUD” Marcin Białecki.

Przedmiotem umowy jest budowa drogi wewnętrznej w Błotnicy. Szczegółowy zakres prac został precyzyjnie określony w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania, które stanowią integralną część umowy.

Firma „BRUK-BUD” zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, a także wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

Wartość tej inwestycji wynosi 223 872,09 zł. Termin rozpoczęcia prac zgodnie z umową jest datą podpisania dokumentu oraz protokolarnym przekazaniem terenu budowy. Całość przedsięwzięcia ma zostać zakończona w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

Gmina Przemęt jest dumna z kolejnego kroku w realizacji swoich celów rozwojowych. O wynikach prac będziemy regularnie informować, a efekty tej inwestycji niebawem staną się widoczne dla wszystkich.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors