Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

LXXII Sesja Rady Gminy Przemęt

Tekst alternatywny

Termin: 30 listopada 2023r. godz. 12.00

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie

 

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt za rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt
  na lata 2023 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej emisję obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku
  od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Przemęt
  „Statuetka KRYSZTAŁOWA KONWALIA”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu     zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bucz
  w rejonie ulicy Kasztanowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin
  w rejonie ulic Grzybowej i Polnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt
  nad jeziorem Błotnickim – przy granicy z obrębem ewidencyjnym Perkowo.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 521/2023 z dnia 28 września 2023 roku Rady Gminy Przemęt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz
  na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem siłowni położonej w Przemęcie wraz z wyposażeniem.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej
  na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 października 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2023 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Transmisja z sesji pod adresem https://www.przemet.tv/live.htm

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors